Ново в Експертис - обновено на

Трудов договор по ПМС № 66/1996 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Назначена съм на работа в община с трудов договор на основание чл. 67 т. 1 от КТ по ПМС 66. Какви права имат назначените по този начин? Имаме ли право да получаваме допълнителни тримесечни плащания като другите служители? В бюджетните организации мо...

Отчитане на приходите от продажби на доставки на българските дружества на територии извън страната

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
При тристранна сделка, в която ние сме посредник, клиентът иска да плати в брой (на нашия търговец, който ще ги посети една седмица по-късно), тъй като сумата е много малка. Съществува ли ограничение да издадем касова бележка? Допускаме, че въпросът...

Задължения на работодателя, когато получи eкспертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител

Росен Русков, адвокат
В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Росен Русков, адвокат, разглежда разпоредбите на Дело С-146/05 на Съда на Европейския съюз. В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Теодора Дичева, директор на дирекция в ИА ...

№ 94-3858 от 21.01.2016 г. Относно: установяване на осигурителния стаж и осигурителния доход се въз основа на автентични документи

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Според предвиденото в разпоредбата на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), през 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от мъжете се придобива при навършване на възраст от 63 години и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години...

Разходи за обучение

Валентина Гекова, данъчен експерт
В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Разходите за езиков курс (в случая английски език) на служители в счетоводството на предприятието, считат ли се за присъщи разходи за дейността. Предпри...

Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков
В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" проф. д.ю.н. Васил Мръчков отговаря на въпроса: Как се заплаща възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение? В чл. 157, ал. 1 от Кодекса на труд...

Периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране

Галина Николова, юрист
В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Учил съм в полицейско училище в гр. Пазарджик. Роден съм на 18.11.1971 г. Започнах обучението си като школник в посоченото училище на 31.08.1988 г. Възможно ли е периодът ...

Прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ

Маргаритa Балабанова, юрист
В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Маргаритa Балабанова, юрист, коментира прилагане на нормата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ. С изключение на случаите на преобразуване по гл. 16 от ТЗ и на обявяването на търговските дружества в несъ...

Приложение на чл. 28, ал. 1 от ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Закупен е автомобил през 2014 г. (6+1 места), за който при покупката е ползван пълен данъчен кредит. Дружеството решава да продаде автомобила през 2016 г. в Молдова. Необходимо ли е да се извършва ко...

Разпореждане за ползване на отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право да упълномощи началниците на цехове и отдели да разрешават ползването на платен годишен отпуск на работниците и служителите в тези звена? Няма законова пречка за работодателя да упълномощи ръководителите на самостоятелни с...

ИЗБОРЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 57 от 22.07.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 57 от 22.07.2016

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 57 от 22.07.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 42 от 03.06.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 20 от 15.03.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 45 от 14.06.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 43 от 07.06.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 08.07.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 27 от 05.04.2016

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 47 от 21.06.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...