По тематика > Счетоводство > Справочник > Счетоводна политика > Използване на счетоводните сметки >
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ОТ ГРУПА 30 МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ

    В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат всички видове материали, продукция и стоки.

   СМЕТКА 301 ДОСТАВКИ

   Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване.

в. "Главен счетоводител"

вижте още...

   НОВО ОТ САЙТА   www.zakonnik.bg   

сп. "Български законник" и в. "Седмичен законник"

вижте пълния списък...