По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2013 г. > № 20-21-48 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-48 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

Публикувано на 19.07.2013

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/14.03.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси:

   Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни ус...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...