По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ДОПК > 2013 г. > Връчване на съобщения по реда на ДОПК
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Връчване на съобщения по реда на ДОПК

Публикувано на 03.01.2014

Галина НИКОЛОВА - юрист

    На първо място е необходимо да се спомене, че всяко връчване на документ, издаден по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се връчва по реда на и в сроковете, посочени в глава шеста “Съобщения” на ДОПК...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.