По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2014 г. > Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2014 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2014 г.

Публикувано на 20.12.2013

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт

    В “Държавен вестник”, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).
Най-с...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...