По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 23 от 1 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 94 от 16 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.
(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...