Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 15 от 14 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 14 от 11 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 74 от 8 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 32 от 25 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 3 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 86 от 17 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 21 от 20 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 20 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 17 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...