Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

ДВ. бр. 10 от 31.01.2023г.

Обн., ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г., изм., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 63 от 17 юли 2020 г., доп., ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 16 юли 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 31 януари 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...