По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

Обн., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 5 от 18 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 28 май 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. лицата, които подлежат на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации;
2. редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите по т. 1;
3. (изм., ДВ, бр. 78 от 2019 г.) специфичните изисквания и приложението на отделни серуми и други биологични продукти с профилактична цел.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...