Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 10 юни 1997 г., доп., ДВ, бр. 49 от 29 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 20 от 5 март 1999 г., доп., ДВ, бр. 54 от 15 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 28 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице.
(2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...