По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 4 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

ДВ. бр. 70 от 26.08.2005г.

Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр. 70 от 26 август 2005 г.

 

history Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 200г г.) С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище.

history Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2005 г.) Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!