По тематика > Безопасни условия на труд > Образование > ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 56 от 15 юли 1997 г., попр., ДВ, бр. 57 от 18 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г., попр., ДВ, бр. 66 от 23 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 111 от 21 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 22 от 9 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 53 от 28 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 48 от 4 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...