По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ - ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 8 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., отм., ДВ, бр. 31 от 12 Април 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се регламентират инженерните и техническите изисквания към спортните обекти, както и организационните мерки за предотвратяване на насилието и лошото поведение преди, по време и след провеждане на спортни прояви.