По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 36 от 03.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., попр., ДВ, бр. 98 от 18 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 74 от 13 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 61 от 6 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 22 от 11 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 19 септември 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 Януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 Март 2019 г., изм., ДВ, бр. 36 от 3 Май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Приложно поле и обхват на закона

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...