По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Начисляване на ДДС и ползване на данъчен кредит при префактуриране на разходи за битови услуги

Публикувано на 23.11.2021

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    По правило префактурирането представлява издаване на фактура, с която дадено лице удостоверява получаването на паричен превод, предоставен му от друго физическо или юридическо лице, за възстановяване на разходи, направени от издателя на документа за сметка на това друго лице.
В такива случаи възникват редица въпроси относно законосъобразното документално отразяване и данъчно третиране по ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...