По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Практически проблеми, свързани с понятието за „трудов стаж“

Публикувано на 23.11.2021

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Според легалната дефиниция за „трудов стаж“ в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...