Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Безопасни условия на труд > Здравеопазване > ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН за здравето

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 12 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 42 от 4 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г., изм., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 9 от 3 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2022 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 4 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г., доп., ДВ, бр. 41 от 3 юни 2022 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.

 

Глава първа.
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Раздел I.
Общи положения

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...