По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

ДВ. бр. 55 от 12.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 27 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 21 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 44 от 30 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 97 от 11 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 19 Юни 2018 г., доп., ДВ, бр. 55 от 12 Юли 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Тази наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от категориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.