По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > ПРОТОКОЛ ОТ 1997, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, КАКТО Е ПОПРАВЕНА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ КЪМ НЕЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОТОКОЛ ОТ 1997, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, КАКТО Е ПОПРАВЕНА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ КЪМ НЕЯ

ДВ. бр. 95 от 03.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 4 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 20 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г.

 

history * Настоящият текст е първоначална версия на акта. Последващи промени не са нанасяни поради разминавания в превода на отделните редакции.
(обн., ДВ, бр. 95 от 2019 г.)

history ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 г.
(Приети с Резолюция МЕРС.286(71) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 7 юли 2017 г. В сила за Република България от 1 януари 2019 г.)