По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 4 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 20 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г.

 

history * Настоящият текст е първоначална версия на акта. Последващи промени не са нанасяни поради разминавания в превода на отделните редакции.
(обн., ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

history ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1978 г., ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 г.
(Приети с Резолюция MEPC.116(51) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1 април 2004 г. В сила за Република България от 1 август 2005 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...