По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...