Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 Януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 7 Юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 2 Юни 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 Август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на закона

history Чл. 1. Този закон определя условията и реда за осъществяване на екстрадиция, както и условията и реда за издаване и изпълнение на Европейска заповед за арест.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...