По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ДВ. бр. 68 от 31.07.2020г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 41 от 23 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...