Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

ДВ. бр. 27 от 24.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 24 март 2023 г.

 

Раздел I.
Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. Когато заявяването се извършва по електронен път, таксата е в размер 5 лв.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...