Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., доп., ДВ, бр. 35 от 10 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 29 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., доп., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., доп., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 3 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., попр., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 89 от 14 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 13 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 2013 г., доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., попр., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., доп., ДВ, бр. 53 от 26 Юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 64 от 3 Август 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 88 от 23 Октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 Декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 Декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 Февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 35 от 30 Април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 Ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 17 Декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 22 Март 2020 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 Март 2020 г.

 

Предмет
history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) (изм., ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Част първа.
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ I, ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...