Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023г.

Обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., доп., ДВ, бр. 35 от 10 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 29 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., доп., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., доп., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 3 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., попр., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 25 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 89 от 14 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 13 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 2013 г., доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., попр., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 1 юни 2018 г., доп., ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 16 Септември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 25 Февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 Март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29 Март 2022 г., доп., ДВ, бр. 51 от 1 Юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 Юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 Август 2022 г., доп., ДВ, бр. 8 от 25 Януари 2023 г.

 

Предмет
history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) (изм., ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Част първа.
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ I, ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)Излизане от печат:
Mесец април 2023 г.
1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Обем на книгата:

Около 700 страници

Онлайн издание:
Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса. Ползва се през през линк за достъп, който ще получите към книгата.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...