По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 7 от 19.01.2018г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 2013 г., изм., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 86 от 27 Октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 Декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис