По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Кодекси > АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 36 от 3 Май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 Ноември 2019 г., доп., ДВ, бр. 44 от 13 Май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 Ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 Февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19 Февруари 2021 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...