Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Кодекси > АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 36 от 3 Май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 Ноември 2019 г., доп., ДВ, бр. 44 от 13 Май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 Ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 Февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19 Февруари 2021 г., доп., ДВ, бр. 102 от 23 Декември 2022 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...