По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

ДВ. бр. 27 от 02.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 61 от 28 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 20 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 78 от 5 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 13 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 6 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 12 юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 82 от 18 Септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2 Април 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...