Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 1 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 4 от 12 януари 2001 г., доп., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г., изм., ДВ, бр. 9 от 25 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 27 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 8 от 30 януари 2004 г., изм., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 90 от 11 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 90 от 7 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 9 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 81 от 13 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 90 от 13 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на финансите съгласно приложение № 1.

history Чл. 2. (отм., ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...