Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 1 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 4 от 12 януари 2001 г., доп., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г., изм., ДВ, бр. 9 от 25 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 27 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 8 от 30 януари 2004 г., изм., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 90 от 11 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 90 от 7 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 9 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 81 от 13 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 90 от 13 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 13 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., доп., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 82 от 14 октомври 2022 г., доп., ДВ, бр. 63 от 25 юли 2023 г., изм., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на финансите съгласно приложение № 1.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...