Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., доп., ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., доп., ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 111 от 31 декември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 4 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 5 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1 Август 2023 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Цел на закона
history Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...