По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 95 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 95 от 4 август 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите лозов посадъчен материал, които се произвеждат и търгуват;
2. изискванията към лозовия посадъчен материал, предназначен за търговия на пазара на Европейския съюз;
3. вносът на лозовия посадъчен материал от трети страни;
4. контролът на лозовия посадъчен материал при търговия.
(2) Тази наредба не се отнася за лозов посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...