По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт" и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и на правилата за добра фармацевтична практика.
(2) Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...