Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 85 от 1 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от фуражни култури, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);
2. контролът на семената от официалните органи, с цел сертификация и/или одобряване на търговските семена; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;
3. условията, при които семената се предлагат на пазара;
4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, одобряване на търговските семена чрез лабораторни анализи за посевни качества, големина на партидите и размер на пробите семена; опаковане и етикетиране;
5. видовете смески;
6. малките опаковки;
7. условията за "последващ контрол" на семената;
8. търговията на неокончателно сертифицирани семена;
9. вносът на семена от трети страни;
10. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение;
11. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания;
12. (нова, ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) търговията на смески от семена, предназначени за съхранението на естествената околна среда.
(2) Тази наредба се прилага за семена от видовете фуражни култури по приложение № 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...