Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 97 ОТ 2016 г., ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2019 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 97 ОТ 2016 г., ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2019 г.)

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) Този закон определя условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства, както и на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...