По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 19 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 Юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 5 Декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 Декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г.

 

Част първа.
Общи положения

Глава първа.
Общи разпоредби
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис