Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 19 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., доп., ДВ, бр. 51 от 1 юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 13 декември 2022 г., изм., ДВ, бр. 100 от 16 Декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 Декември 2022 г., изм., ДВ, бр. 104 от 30 Декември 2022 г.

 

Част първа.
Общи положения

Глава първа.
Общи разпоредби

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...