По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

Обн., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 21 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...