По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ДВ. бр. 94 от 14.11.2014г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. условията за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от средствата на:
а) фонд "Общо заболяване и майчинство";
б) фонд "Пенсии";
в) фонд "Трудова злополука и професионална болест";
г) фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност";
2. редът за провеждане на процедура за избор на юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...