Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



Списание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ДВ. бр. 46 от 21.06.2022г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., доп., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 82 от 5 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 21 юни 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. условията за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от средствата на:
а) фонд "Общо заболяване и майчинство";
б) фонд "Пенсии";
в) фонд "Трудова злополука и професионална болест";
г) фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност";
д) (нова, ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".
2. редът за провеждане на процедура за избор на юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация;
3. (нова, ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) редът за представяне от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация на данните, съдържащи се в протоколите за извършени услуги по профилактика и рехабилитация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...