По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАПАЛКИТЕ ОТ 2007 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАПАЛКИТЕ ОТ 2007 Г. ДВ. бр. 87 от 31.10.2017

...ч.продажбата или безвъзмездното предоставяне на потребителите, на:1.запалки с необичаен външен вид;2.запалки за еднократна употреба, които не са обезопасени при използване от деца;3.запалки за многократна употреба, които не са обезопасени при използване от деца, с изключение на запалките, които отговарят на изискванията на чл.1, ал.2....

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.