По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 12 октомври 2018 г., доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...