По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 56 от 06.07.2018г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 88 от 10 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, наричана по-нататък "комисията", както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...