По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

ДВ. бр. 75 от 11.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 101 от 25 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 40 от 28 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 108 от 30 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 104 от 29 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 75 от 11 септември 2018 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се уреждат размерът и начинът на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

history Чл. 2. За времето на задграничния мандат служителят получава освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни средства в чужда валута. Началната и крайната дата на задграничния мандат се определят в заповедта за дългосрочно командироване.