Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 24 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., изм., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда устройството и дейността на Държавна агенция "Национална сигурност", статута на нейните служители и правомощията на органите й.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...