Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2008 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 17 февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Създава Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите чрез преобразуване на дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите.
(2) Изпълнителната агенция по ал. 1 извършва специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз по глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...