По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 40 от 19.05.2017г.

Обн., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 52 от 9 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 100 от 16 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!