По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 19 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 7 от 27 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 28 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., доп., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 17 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 12 август 2016 г., попр., ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 25 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11 Февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС), наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...